html templates

de Nieuwe Meent

een wooncoöperatie volledig georganiseerd rondom de principes van commoning.

de meent. Gedeelde bronnen, bijvoorbeeld stukken weiland, die op verantwoorde wijze door een gemeenschap worden gebruikt en onderhouden.

de nieuwe meent. Gedeelde stedelijke middelen, bijvoorbeeld een perceel of gebouw, dat duurzaam wordt ontwikkeld en beheerd door een gemeenschap.


de Nieuwe Meent (dNM) is de eerste Amsterdamse wooncoöperatie die volledig is georganiseerd rondom de principes van commoning. Onder commoning verstaan wij eerlijk en duurzaam gebruik van basisbronnen die ten dienste staan van wonen en gemeenschapsvorming. 

Wij gaan betaalbare huurwoningen realiseren voor mensen die geen huisvesting kunnen vinden die in hun behoeftes voorziet. dNM voorziet hiermee in de wensen van de toekomstige bewoners en draagt bij aan de stad Amsterdam, door enerzijds betaalbare huisvesting te ontwikkelen en anderzijds duurzame structuren te bieden voor mensen buiten het project.

ABONNEER

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief.

Vereniging de Nieuwe Meent
Archimedesplantsoen 100
1098 KB Amsterdam
info@nieuwemeent.nl

Disclaimer: De inhoud op deze website kan worden gewijzigd.