free web builder

HET PROJECT

We bouwen aan een postkapitalistische commune van onze dromen!

ONZE VISIE

Waar? Amsterdam. Wanneer? Nu.

Wooncoöperaties vervullen een sleutelrol in het realiseren van betaalbare en waardige huisvesting, zonder tussenkomst van de markt. dNM bouwt voort op een lange traditie van sociale huisvesting in Amsterdam en wil deze manier van wonen vertalen naar de eisen van de 21ste eeuw, door bewoners zeggenschap te geven over hun eigen woonomgeving, zowel binnen de eigen woning als binnen het gebouw.

We willen daarom een diverse, inclusieve en democratisch bestuurde gemeenschap zijn. Ons begrip van diversiteit gaat verder dan nationaliteit of inkomen: ook gender en etnische identiteit, seksuele oriëntatie, religie, leeftijd, educatie, validiteit, en ouderschap maken hier een wezenlijk onderdeel van uit.

dNM is ervan overtuigd dat commoning bijdraagt aan een meer rechtvaardige en weerbare maatschappij. Binnen dNM gaan we het principe van commoning inzetten door naast de gezamenlijke ruimten in de woongroepen ook gemeenschappelijke, semi-publieke ruimtes te realiseren. Hier kunnen bewoners en buurtgenoten elkaar ontmoeten en gemeenschappelijke activiteiten organiseren. Ze kunnen bijvoorbeeld via een voedselcoöperatie lokale groente- en fruittelers steunen, of een kinderopvang opzetten.

Door een nieuw gebouw neer te zetten, zal dNM een pionier zijn in het ontwikkelen van duurzame, coöperatieve huisvesting. We willen daarmee bouwen aan een toekomstbestendig Amsterdam. We werken reeds samen met ontwerpers, onderzoekers, en media om de ideeën en aanpak van dNM zo breed mogelijk toegankelijk te maken. Want door het delen van onze ervaringen kunnen we hopelijk ook andere initiatieven inspireren.

ONTWERP

de Nieuwe Meent is ontworpen als een grootschalig, levend project met een mix van zelfstandige sociale huurwoningen en verdiepingen die voor woongroepen bedoeld zijn. Daarnaast beschikt dNM over verschillende gemeenschappelijke faciliteiten en openbare ruimtes, die voor de hele buurt toegankelijk zullen zijn.

Woongroepen
Eenheden in de woontoren

  • De woningen uit het middensegment zijn bedoeld voor huishoudens met een inkomen boven €38.035 en zullen gedeeltelijk de sociale huurwoningen subsidiëren. De eenheden zullen tevens samengevoegd worden tot een aantal woongroepen. De huishoudens van elke woongroep zullen betalen voor een woonoppervlak van 41m2, met daarnaast vrije toegang tot de gedeelde woonruimtes.
  • Dankzij de flexibiliteit van het gebouw wordt er veel vrijheid behouden in de operationele fase, wat inhoudt dat woongroepen ook later de mogelijkheid houden om ruimtes aan te passen.
  • De woongroepen zijn bedoeld voor langdurige of permanente bewoning. Ze organiseren het samenleven binnen de groep, en delen daarnaast verantwoordelijkheid voor het onderhouden van dNM en haar sociale infrastructuur.

Sociale huurwoningen
Begane grond

  • Huishoudens met een jaarinkomen onder de €38.035 komen in aanmerking voor deze woningen. De woningen komen in aanmerking voor huursubsidie en zijn bestemd voor mensen die een meer onafhankelijk leven nastreven en beschikken daarom over een eigen keuken en badkamer.
  • Ze zijn desondanks nauw verweven met de rest van de gemeenschap. Zo is er vrije toegang naar de gemeenschappelijke woonkamer, gedeelde faciliteiten en binnentuin. Door meer conventionele huisvesting naast de woongroepen aan te bieden, willen we een breder publiek bekend maken met collectief wonen.
  • Het gemiddelde woonoppervlak van de zelfstandige woningen bedraagt 46m2, met twee soorten ontwerp. Vijf eenheden aan de westzijde hebben een enkele verdieping met een iets kleiner woonoppervlak en zijn daarmee ideaal voor individuen en stellen. De andere acht eenheden aan de oostzijde zijn grotere duplexen, met slaapruimtes op de tweede verdieping en woon/keukenruimte op de benedenverdieping. Deze eenheden zijn met name geschikt voor gezinnen.

Gedeelde ruimtes
en publieke functies

  • Het hof met een van de bewaarde schietwilgen vormt het sociale hart van dNM: hier kruisen de paden van de gemeenschap elkaar. Een dubbelhoge doorgang creëert een zichtbare toegang tot het hof vanaf het stationsplein. Het hof biedt toegang tot vrijwel alle zelfstandige woningen, de niet-woonfuncties op de zuidoosthoek en de gemeenschappelijke lobby op de begane grond van de toren. Daarnaast hebben de niet-woonfuncties en een aantal woningen ook directe toegang vanaf de straat.
  • Het semi-publieke hof zal binnen worden voortgezet middels een gemeenschappelijke lobby van twee lagen in de plint van de toren. Op de begane grond zal een dubbelhoge “huiskamer” worden gemaakt met een professionele keuken en een grote tafel voor gezamenlijke etentjes. Aan de noordzijde zullen gedeelde functies zoals een wasruimte, opslag en toiletten worden gerealiseerd. De mezzanine biedt een rustigere multifunctionele ruimte met een deelbibliotheek die bruikbaar is voor bijeenkomsten, leren, muziek en spellen, yoga en meditatie, enz. Deze laag staat ook in verbinding met het groene dak van de enkellaagse plint. Het volledige gebouw zal toegankelijk worden ontworpen (conform NEN 1814).
  • Om het stationsplein te activeren zullen de niet-woonfuncties in een grote ruimte aan de zuidoostzijde worden gepositioneerd die over twee lagen 200m2 BVO biedt. Deze dubbelhoge ruimte heeft een prominente positie, grote puien en, indien mogelijk, een zonnig terras aan het plein. Het interieur van de ruimte zal modulair worden opgedeeld: café/restaurant, bar/keuken, workshop/evenementenruimte, en flexibele werkplekken bieden aan kleine nonprofits zoals een fietsenwinkel, printshop, ambacht of reparatie. Alhoewel de niet-woonfuncties zelfstandig zullen opereren van de rest van het gebouw, kunnen de activiteiten op speciale momenten ook overlopen naar het hof, de kas of het groene dak.

Duurzaamheid

Duurzaamheid definieert ieder aspect van dNM. Klimaatverandering maakt het noodzakelijk om radicaal anders te denken over zowel verbruik en hergebruik van materiaal en energie. Onze inzet tot commoning gaat daarom ook over het delen van ruimtes en middelen, om zo onze milieu-impact te minimaliseren en tegelijkertijd een inclusieve, dynamische en veerkrachtige gemeenschap te bevorderen.

Door uit te gaan van gedeelde voorzieningen en het gebruiken van een service-model om deze te voorzien, wordt een lager gebruik van materialen en energie mogelijk. Ons project wil de milieubelasting van het gehele bouwproces minimaliseren, van constructie tot aan gebruik en sloop. Door een slim, open ontwerp voor alle verdiepingen kunnen meer diverse typologieën in dezelfde structuur gerealiseerd worden. Hierdoor is het dNM in staat zich voortdurend aan te passen aan veranderende woondynamiek, zoals een huurder die vertrekt of een stel dat een kind krijgt.