Menu Sluiten

Financiering

Wooncoöperatie

Het vinden van een woning in Amsterdam lijkt steeds onmogelijker te worden. Het verkrijgen van een hypotheek is voor velen onhaalbaar. De sociale huursector krimpt en wordt enkel toegewezen aan huishoudens met een laag inkomen. De vrije huursector hanteert op haar beurt torenhoge huurprijzen.

Een wooncoöperatie biedt een alternatief model dat toegang geeft tot wonen op basis van collectief eigenaarschap, solidariteit en delen.
De coöperatie is eigen rechtspersoon en eigenaar van het pand. De individuele leden van de coöperatie besturen samen de coöperatie, verhuren woningen en beheren het pand. Op deze manier kan het pand niet verdeeld worden in individuele woningen en verkocht worden binnen de vrije sector.
De coöperatie is een non-profit organisatie en gebaseerd op solidariteit: alle huur wordt gebruikt om het pand te beheren en om de kosten van levensonderhoud (wiens levensonderhoud/ who’s cost of living?) en onderhoud van het gebouw te dekken.

De gemeente Amsterdam erkent dat wooncoöperaties potentie hebben wanneer het gaat om betaalbaar wonen in de stad. Het huidige stadsbestuur wil de komende 5 jaar via Action Plan Wooncoöperatie 7000 woningen opleveren volgens het wooncoöperatie principe.
De Nieuwe Meent is het tweede pilot project van dit programma. Het succes van dit project kan de weg vrijmaken voor collectief woningbezit in de stad.

Business case

De totale investering van het project is ongeveer €6M. Het overgrote deel hiervan wordt gebruikt voor de bouw, circa €4,5M. Ontwerp en ontwikkelingskosten bedragen circa €750.000.

70% van het totale budget is gedekt met een langlopende lening van GLS, een duurzame coöperatieve bank gevestigd in Duitsland. Nog eens 3% is gedekt met de eigen bijdrage van de leden van de coöperatie op het moment dat zij een woning krijgen toegewezen. 18% bestaat uit leningen en subsidies voor sociale en/of duurzame projecten die worden aangeboden door de gemeente Amsterdam, de provincie Noord Holland en het Rijk. We hebben reeds € 160.000 ontvangen om de huidige projectkosten te dekken. De gemeente Amsterdam heeft een speciaal fonds van 50 miljoen euro ingesteld, ter ondersteuning van wooncoöperaties..

De resterende 9% (€450.000) van het totale budget zal worden gefinancierd door middel van crowdfunding. Door middel van crowdfunding kunnen wij onze doelen behalen en tegelijkertijd in aanmerking komen voor grotere financieringsbronnen.

Supporters van deze campagne kunnen projectobligaties schenken of kopen, met een looptijd van 5-10-15 jaar en een rente van 1,8%. Deze supporters worden hiermee uitgeroepen tot officiële ‘de Nieuwe Meent Buren’ van het dNM initiatief.

Nadat het pand is opgeleverd, en de kosten daarvan zijn gedekt, zorgt de geïnde huur voor de operationele kosten en aflossingen van de leningen. Zoals opgenomen in de statuten van dNM, zullen, zodra alle schulden afgelost zijn, overschotten door de coöperatie worden ingezet voor verbeteringen van het collectieve bezit of worden geïnvesteerd in projecten met dezelfde principes als dNM: collectief eigenaarschap, solidariteit en delen.

Op deze manier laten wij de wooncoöperatie beweging groeien en toenemen in kracht!