Menu Sluiten

Financiering

Wooncoöperatie

Het vinden van een woning in Amsterdam wordt steeds moeilijker. Een huis kopen met een hypotheek is voor veel mensen niet langer mogelijk, terwijl het aantal sociale huurwoningen steeds verder afneemt en huurprijzen in de vrije sector de pan uit rijzen.

Coöperaties bieden een alternatief voor de huidige wooncrisis. de Nieuwe Meent (dNM) is een non-profit gebaseerd op solidariteit: alle huur wordt gebruikt om het gebouw te beheren, de woonkosten laag te houden en het gebouw te onderhouden. Als wooncoöperatie is dNM daarnaast een rechtspersoon een dus eigenaar van het woongebouw. Hierdoor kan een individuele bewoner nooit een wooneenheid verkopen. In plaats daarvan huren individuele leden van dNM een woning en besturen ze samen de gehele coöperatie.

Ook de gemeente Amsterdam is ervan overtuigd dat wooncoöperaties kunnen bijdragen aan goede en betaalbare huisvesting in de stad. Zo wil het stadsbestuur in de komende vijf jaar ruim 7000 woningen in wooncoöperaties opleveren via het Actieplan Wooncoöperaties Amsterdam. De Nieuwe Meent is het tweede proefproject van dit actieplan.

Business case

De totale investering van het project is ongeveer €6 miljoen. Het overgrote deel hiervan wordt gebruikt voor de bouw, circa €4,5 miljoen. Ontwerp en ontwikkelingskosten bedragen circa €750.000.

70% van het budget komt uit een langlopende hypotheek van GLS, een duurzame coöperatieve bank gevestigd in Duitsland. Nog eens 3% bestaat uit de eigen bijdrage van de leden van de coöperatie. 18% bestaat uit leningen en subsidies voor sociale en/of duurzame projecten die worden aangeboden door de gemeente Amsterdam, de provincie Noord Holland en het Rijk. We hebben reeds € 160.000 ontvangen om de huidige projectkosten te betalen.

De resterende 9% (€450.000) van het totale budget zal worden gefinancierd via crowdfunding. Door crowdfunding kunnen wij zowel onze financiële doelen halen als in grotere financieringsbronnen aantrekken. Binnenkort starten wij onze eerste obligatiecampagne. Supporters van de campagne kunnen doneren of projectobligaties kopen met een looptijd van 5, 10 of 15 jaar tegen een rente van 1,8%. Alle supporters worden officiële ‘dNM Buren’ van onze gemeenschap.

Nadat het gebouw is opgeleverd, worden met de geïnde huur de operationele kosten betaald en leningen afgelost. Zoals opgenomen in onze statuten, zullen overschotten door de coöperatie worden ingezet voor verbeteringen van het collectieve bezit of geïnvesteerd in projecten met dezelfde principes als dNM: collectief eigenaarschap, solidariteit en delen. Op deze manier maken wij de coöperatieve beweging in Nederland groter en sterker.