Menu Sluiten

Woongemeenschap

Organisatie

De huurders van de individuele wooneenheden en de woongroepen bouwen samen aan één gemeenschap, en streven ernaar om zoveel mogelijk mensen die niet in de gebouwen van dNM wonen bij de gemeenschap te betrekken. Er zijn maandelijkse bijeenkomsten waarbij iedereen welkom is die zich inzet voor de coöperatie.

dMM bestaat uit vier essentiële organen:

Meentvergadering

De Meentvergadering is het meest belangrijke besluitvormingsorgaan. In de Meentvergadering komen de huurders (de leden van de vereniging) samen met iedereen die deelneemt aan activiteiten in of op het terrein van het gebouw, de buren en andere belanghebbenden.

Meentraad

De leden van de vereniging vormen de Meentraad (algemene ledenvergadering). De Meentraad heeft de uiteindelijke officiële beslisbevoegdheid, en keurt de besluiten die zijn genomen in de Meentvergadering goed.

Meentbestuur

De Raad van Bestuur is aangesteld door de Meentraad, overeenkomstig met Nederlandse wettelijke vereisten. De zelf-organiserende comités en werkgroepen worden echter zoveel mogelijk bij machte gesteld om zelf tot besluitvorming over te gaan.

Comité voor de meent

Het comité van aanbeveling bestaat uit externe adviseurs die benoemd door de Meentvergadering. Voorbeelden kunnen zijn de architecten van het gebouw, leden van andere wooncoöperaties, ambtenaren of voormalige bewoners.

Workgroups

We hebben 5 verschillende werkgroepen gecreëerd om de verschillende taken op zich te nemen en verder te ontwikkelen, elke groep op zijn eigen verantwoordelijkheidsgebied. Actief lid worden van de gemeenschap betekent ook lid worden van een of meerdere werkgroepen, helpen bij het nemen van beslissingen en het uitvoeren van taken die deel uitmaken van het realiseren van het project.

Het is niet genoodzaakt om expert te zijn op het gebied van één van de onderwerp om lid te worden van een werkgroep. Iemand hoeft geen advocaat te zijn (of grondige kennis van de wet te hebben) om bijvoorbeeld lid te worden van de #legal werkgroep. We hebben professionele adviseurs voor de gebieden waar een professional nodig is, maar een groot deel van het denk- en besluitvormingsproces kan (en moet) worden gedaan door de leden van de gemeenschap. Het is een geweldige kans om de basis waarop de gemeenschap is gebouwd te leren en beter te begrijpen.

De werkgroepen:

#community

Spokespersons: Josta, Niels

Responsibilities: roadmap for new members, community building campaigns, diversifying dNM, public events, onboarding new people, networking with coops and partners, relations with neighbourhood, Nieuwland & municipality and more.

Contact: community@nieuwemeent.nl

#design

Spokesperson: Shacham

Responsibilities: relay with architects and sustainability advisors, research on architecture and sustainability, co-design process, synthesizing design decisions, pulling the design team and building team and more.

Contact: design@nieuwemeent.nl

#legal

Spokesperson: Thijs

Responsibilities: developing admission policy, drafting contracts, contact with municipality, developing statutes, bylaws & house rules and more.

Contact: legal@nieuwemeent.nl

#finance

Spokesperson: Kai, Radek, Andrea

Responsibilities: bookkeeping, subsidies & funds applications, contact investors, coordinate crowdfunding campaign, setting up loans, liquidity plan and more.

Contact: penningmeester@nieuwemeent.nl

#media

Spokesperson: Kai

Responsibilities: documentation, supporting #finance with crowdfunding campaign, newsletter and social media, maintain website, developing tools for dNM management and more.

Join the community

Als we hier gemeenschap/community zeggen, bedoelen we dat in bredere zin. Het zijn niet alleen de toekomstige bewoners van de Nieuwe Meent, maar iedereen die betrokken is en het project ondersteunt.

  • Vul onze vragenlijst in. Dit is voor iedereen die geïnteresseerd is in het project, om welke reden dan ook. Het helpt ons om een ​​beter beeld te krijgen van wie geïnteresseerd is en om mensen, die deel willen uitmaken van de gemeenschap/community, beter te kunnen plaatsen en te verbinden met elkaar.
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. We gebruiken onze nieuwsbrief als het belangrijkste communicatiekanaal. Alle activiteiten, bijeenkomsten en updates worden hier aangekondigd. Als u op de hoogte wilt blijven, dan is dat de juiste keuze.
  • Word lid van een werkgroep. Zoals hierboven vermeld zijn er verschillende werkgroepen die bezig zijn met verschillende aspecten van het project. U hoeft geen expert te zijn om lid te worden van een werkgroep. Deelnemen aan de bijeenkomsten en uw ideeën en feedback delen is een geweldige bijdrage.
  • Neem deel aan een vergadering. Kom naar een van onze online/live bijeenkomsten om andere leden van de gemeenschap/community te ontmoeten, om geïnformeerd te worden en deel te nemen aan discussies en/of activiteiten.
  • Andere ideeën? Neem contact met ons op als u nog andere ideeën heeft die kunnen helpen en bijdragen aan het project: community@nieuwemeent.com

Oprichters

Het huidige kernteam van dNM organisatoren bestaat uit mensen die al eerder betrokken zijn geweest bij het zelf bouwen en managen van een gemeenschappelijk wonen project, en die zich actief inzetten voor initiatieven in de stad die gericht zijn op sociale cohesie. We hebben elkaar leren kennen via het netwerk van Soweto’s NieuwLand project. Hoewel we voortbouwen op de opgedane kennis en ervaring met dat project, willen wij met dNM veel verder gaan en een grotere gemeenschap opbouwen.

De meesten van ons zijn onderzoekers of ervaren professionals op het gebied van duurzaamheid, circulariteit, gemeenschap opbouwen en stedelijk beleid. Anderen zijn creatieve en culturele professionals die betrokken zijn bij niet-commerciële, politiek progressieve, en sociaal transformatieve ruimten in Amsterdam. We zetten ons in voor sociale bewegingen in de samenleving door middel van gezamenlijke actie.

Sinds het begin worden we bijgestaan door een sterk team aan ontwerpers onder leiding van Time to Access en door Roel van der Zeeuw Architecten. Deze zelfstandige en jonge professionals hebben expertise op het gebied van woningbouw, duurzaamheid, co-ontwerpen en zelfbouw. Dit wordt aangevuld door de kennis en expertise van de externe adviseurs die bij het project zijn betrokken.