Menu Sluiten

De Nieuwe Meent Heeft Nieuwe Toekomstige Bewoners

De eerste toelatingsronde voor toekomstige de Nieuwe Meent bewoners is voorbij, en we zijn blij onze nieuwe leden te hebben mogen verwelkomen! Hoe ging het toelatingsproces?

Eenieder die interesse had kon na het opvragen van een formulier tot en met 7 juli zich aanmelden om toekomstige bewoner en lid van de Nieuw Meent te worden. De opties waren, je opgeven voor een zelfstandige sociale unit, of je met een groep of een deel van een groep aanmelden voor een woongroepverdieping in het toekomstige gebouw te Science Park. Verwacht is dat deze in 2023 is opgeleverd. Behalve één bijeenkomst van de toelatingscommissie is de toelating van nieuwe leden verder geheel online gebeurd.

Wie Was De Commissie?

De toelatingscommissie bestond uit vier dNM-kernleden: Josta, Karola, Selj en Radek; daarnaast namen twee externe leden deel: Andrea van het comité van aanbeveling en Stephen van wooncoöperatie Soweto. We waren ons bewust van het relatief homogene karakter van de commissie. Ons doel was dan ook om de huidige ledensamenstelling diverser en inclusiever te maken. We hebben alle beslissingen via consensus genomen.

Karola: ‘Het is niet zo dat we leden hebben gekozen waar de meerderheid het wel mee eens was. We hebben doorgepraat totdat we het allen eens waren over de keuze van alle nieuwe leden.’

Afwegingen

We hebben alle 26 aanmeldingen aandachtig gelezen en ons voortdurend de toekomstige samenstelling van de gemeenschap ingebeeld. Daarbij dachten wij aan diversiteit in leeftijd, validiteit, levensovertuiging, gender en seksualiteit, familiestatus, migratiegeschiedenis, beroepsprofiel en vaardigheden. De kernwaarden van dNM waren daarnaast belangrijke selectiecriteria, net als de reeds gedane en/of aangekondigde participatie in het project.

Karola: ‘In de aanvraag waren concrete vragen over onder andere duurzaamheid, gemeenschappelijke zorg,  en wij als commissie maakten hier aantekeningen over. Vervolgens hadden wij eerst ieder een lijstje met favorieten, en gingen we hierover met elkaar in gesprek.’

Hoeveel Leden Zijn er Bijgekomen?

Het mandaat voor de eerste selectieronde was beperkt tot het toelaten van zes nieuwe leden voor sociale huurwoningen. Huidige kernleden hebben drie overige sociale huureenheden en één verdieping voor een woongroep gereserveerd. We hebben zes uitstekende kandidaten geselecteerd voor een sociale wooneenheid en een uitstekende groep, bestaande uit vier personen, voor een verdieping in de toren.

Karola: ‘Het was een beetje verrassend om te zien dat er veel meer aanvragen binnenkwamen voor de sociale, zelfstandige units. Maar er waren onder die mensen best een aantal individuen die wel bij een woongroep wilden. Hiervoor kon je je echter niet in je eentje aanmelden. Daarom willen wij vanuit de werkgroep Community meer gaan organiseren om potentiële woongroepleden bij elkaar te brengen.’

Het was geen gemakkelijk proces om mensen te selecteren. We hebben veel meer mooie aanmeldingen ontvangen dan waar plek voor was. We hebben een aantal kandidaten daarom aangeraden een woongroep samen te stellen en anderen om zich eerst meer bij het project te betrekken. 

Bekijk de leden hier.

Conclusie

De eerste toelatingsronde voor de Nieuwe Meent bewoners en leden is succesvol afgerond.

Er zullen nog zo’n vijf sociale wooneenheden en drie woongroepen te verdelen zijn in de nabije toekomst! De tweede toelatingsronde zal naar verwachting begin 2021 plaatsvinden.

Meer weten over onze leden? Kijk op de leden pagina.

Related Posts