Menu Sluiten

Vooruitgang van De Nieuwe Meent Werkgroepen Tijdens Corona

‘Men ging helemaal los en was heel betrokken, met leuke details als planten, een kat en een stoel in een hoek.’ -Shacham en Michal van de werkgroep Design, over de interactieve workshop waarbij van te voren plattegronden van een woongroep verdieping werden ingevuld door deelnemers.

Reinilde Jonkhout

De tijd staat niet stil, en wij ook niet! Alle workshops en vergaderingen gebeuren nu online. Hoe verloopt de gemeenschappelijke besluitvorming online en vooruitgang bij de werkgroepen Design, Legal, Community, Media en Finance?

Gezamenlijke besluitvorming

Bij de Nieuwe Meent wordt gewerkt met gezamenlijke besluitvorming. Hoe gaat dat ongeveer? Binnen de werkgroepen wordt er overlegd, dan wordt er naar buiten toe gecommuniceerd en feedback gegeven, zaken worden aangepast waar nodig en dan worden er besluiten genomen. Vervolgens wordt er over het volgende onderwerp overlegd binnen de werkgroep, acties opgesteld en gaat het proces verder. Maar hoe vorm je consensus online?

Waar Zijn De Werkgroepen mee Bezig Geweest tijdens De Corona Maatregelen?

We zijn een almaar groeiende groep mensen die werken aan de realisatie van de Nieuwe Meent en zijn onderverdeeld in diverse werkgroepen. Wat zijn deze en hoe gaat de vooruitgang tijdens Corona?

Design – Online Afwegingen tussen Kosten en Idealen

Shacham en Michal: ‘Het hele ontwerpproces was al flink op gang voor de Corona maatregelen ingingen dus dit gaat vlot door nu’. Het protocol rond de besluitvorming gaat ook op dezelfde manier door. Er is contact vanuit de ontwerp werkgroep naar de architecten, en die communiceren met de gemeente, en weer terug. Dan komt er vervolgens weer feedback en zo gaat dit verder.

De werkgroep heeft diverse interactieve online workshops gehouden. Naast het invullen van een plattegrond van een woongroep verdieping, was er ook een discussie over de façade van het gebouw en wat hier het zwaarst zou moeten wegen: De kosten, duurzaamheid, en hoe het er uit ziet. Er is ook gepraat over de mate van toegankelijkheid dat het gebouw moet hebben, tegenover de kosten. 

Deze workshops hebben hebben meerdere doelen. Behalve gezamenlijke besluitvorming wordt er ook een gemeenschap gevormd en leren mensen elkaar beter kennen.

Er is nu meer informatie gedeeld via de online applicatie Slack, er is bijvoorbeeld een speciaal kanaal ‘design-façade’ gevormd, voor discussies hieromtrent. Denk ook aan het online delen van referentiemateriaal, vragen stellen. De architect deelde ook informatie op deze manier.

Legal – Een Update over Toelatingen

De Legal werkgroep regelt zowel de harde juridische aspecten: gesprekken met de gemeente, het opstellen van contracten, regels opsturen, als de zachte aspecten van hoe we samen willen leven: een huishoudelijk reglement, beste manier om om te gaan met afspraken, dus het concrete leven binnen de gemeenschap.

De werkgroep Legal heeft ook een workshop georganiseerd over kernwaarden. Hier kon iedereen zich voor aanmelden. Gedeelde waarden kunnen helpen bij het vormen van fijne woongroepen. Tijdens de workshop werd het gesprek aangegaan over welke waarden het meest belangrijk zijn, en wat dat betekent in de praktijk. Zie hieronder een opmerking over het onderwerp ‘delen met anderen’. Iemand vindt opgedeelde koelkasten bijvoorbeeld niet heel simpatico.

Ook op de hoogte gehouden worden? Meldt je hier aan voor de nieuwsbrief

Hoe Zit Het met De Aanmeldingsrondes?

Er is tijdens Corona doorgegaan met een plan voor de toelating van potentiële bewoners. Er ligt nu een concept voor de aanmelding. Vanwege de gezamenlijke besluitvorming zijn eerdere concepten gedeeld met de gemeenschap, hier werd over nagedacht en door de leden weer verder over besloten. Hierna kwam er een nieuw voorstel.

Hoewel we online alles hebben kunnen doen met Skype en Zoom, is onze eerste aanmeldingsronde uitgesteld tot de zomer, maar verder dan dat kunnen we het niet uitstellen. Er komt wel nog een workshop voor het online aanmeldingsproces. Hier geven we mensen tools voor de procedure en faciliteren we het met elkaar in contact komen. Ook per mail gaan we leden ondersteunen. 

Bij de eerste ronde gaat het waarschijnlijk om twee woongroepen voor twee verdiepingen en zes zelfstandige sociale huurwoningen. Het is de bedoeling dat er begin 2021 een tweede toelatingsronde is.

Community – Het Vormen Van Een Gemeenschap in Elkaars Afwezigheid

De Community werkgroep overlapt hier en daar met Legal. Behalve met de toelating en het faciliteren van het vinden van woongroepmaatjes houdt Community zich bezig met het vormen van een gemeenschap, 

Momenteel zijn ze bezig met het voorbereiden van de toelatingsprocedure maar de wens is ook meer te gaan nadenken over wat voor activiteiten er georganiseerd kunnen worden om elkaar en nieuwe mensen te leren kennen. Behalve evenementen in de nabije toekomst is het ook interessant om na te gaan denken over activiteiten wanneer het gebouw van de Nieuwe Meent er staat. 

Hoewel het samenkomen gedeeltelijk tot stilstand is gekomen bij Community, is er tijdens de Corona-periode is een online workshop Community Building geweest.

Michal van de werkgroep Legal zou graag zien dat er ook een keer online wordt afgesproken, maar dan informeel. ‘We zouden dan verschillende chatrooms met verschillende gespreksthema’s kunnen hebben, zoals ‘Feesten, slapen, alcohol en drugs’, Eten, Huisdieren & Kinderen. ‘Zo kunnen we elkaars waarden leren kennen’.

Media – Gestaag doorwerken met oog op de crowdfunding 

De Media werkgroep houdt zich bezig met de Nieuwe Meent website, vormgeving, promotiemateriaal voor de aanstaande crowdfunding, waaronder de crowdfunding video. Sinds de Corona maatregelen is er even vaak vergaderd als voorheen, zij het online. 

Er is overlegd over de indeling van de nieuwe website, onder andere met Google Jamboard, waar je met onder andere post-its visueel kunt werken. Omdat de crowdfunding in de zomer van start gaat, houdt de werkgroep zich ook hiermee bezig en voelt iedereen de urgentie om deze goed van start te laten gaan. 

Volgens Kai, die werkt aan de website, is er sprake van iets minder participatie en hen denkt dat dit mogelijk komt doordat mensen met hun kinderen thuis zitten en dat warme banden in de gemeenschap mogelijk afkoelen omdat er niet fysiek kan worden afgesproken.

Finance – Rekenen op De Toekomst vanuit Een Veranderde Situatie

De werkgroep Finance houdt zich bezig met hoofdzakelijk vier verschillende financiële zaken. Dat zijn:

  1. Budgettering en uitgaven – denk aan bouwkosten, het inhuren van adviseurs.
  2. Onderzoek doen naar financiële mogelijkheden, subsidie en -leningaanvragen om kosten te kunnen dekken
  3. Het financiële gedeelte van de crowdfunding die in de zomer 2020 van start gaat. Met wat voor obligaties gaan we werken en hoe houden deze verband met het business plan, en een plan maken om de obligaties uit te betalen wanneer het zover is in overleg met adviseurs. De werkgroep is verantwoordelijk voor het actueel houden van het business- en liquiditeitsplan voor 30 jaar.
  4. Administratie. Rekeningen betalen, ervoor zorgen dat er geld staat op de bankrekening,  en het schrijven van het jaarlijks financieel verslag.

Sinds de Corona maatregelen zijn er meer vergaderingen online, zegt Andrea die in de werkgroep zit. Het is moeilijker om beslissingen te nemen- zonder persoonlijk contact zijn we onzekerder daarin. Bovendien is het in levende lijve makkelijker om een reactie van iemand in te schatten.

Het proces is meer fluïde en uitgerekt, want er kan altijd wel nog een extra online vergadering ergens over worden gepland, en zo is focussen moeilijker. Maar we zijn wel op schema, en er zijn meer mensen aangesloten om te helpen.

Conclusie

Omdat er al zoveel in beweging was bij de verschillende werkgroepen, is geprobeerd zoveel mogelijk op dezelfde voet verder te gaan. Hoewel het nu allemaal een beetje anders verloopt blijft ons doel hetzelfde: in 2022 een gerealiseerde Nieuwe Meent. 

Ben je geïnteresseerd om je aan te sluiten bij een van deze werkgroepen, stuur dan een mail naar een van de werkgroepen:

Community@nieuwemeent.nl

Legal@nieuwemeent.nl

Design@nieuwemeent.nl

Treasurer@nieuwemeent.nl  (this is finance)

Media@nieuwemeent.nl

Algemene info:  info@nieuwemeent.nl

Related Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *