Menu Close

De Nieuwe Meent Ontvangt Subsidie Ruimte voor Duurzaam Initiatief

Goed nieuws! De Nieuwe Meent heeft de Subsidie Ruimte voor duurzaam initiatief toegekend gekregen van 15.000 euro. Wat gaat er met deze subsidie gebeuren?

De Gemeente Amsterdam heeft in 2017 de subsidie ruimte voor duurzaam initiatief in het leven geroepen. Deze regeling moet een ontwerp en een investeringsvoorstel voor een duurzame energievoorziening voor de buurt opleveren, inclusief maatregelen voor energiebesparing.

Een Volgende Stap Richting Het Waarmaken van Groene Ambities

De Nieuwe Meent heeft als doel klimaatneutraal te bouwen alsmede te opereren. Een lang gekoesterde ambitie is om de dragende structuur van het gebouw van hout te maken. Maar om te kijken naar de haalbaarheid van deze zeer duurzame en innovatieve constructie, hebben we kennis nodig van buiten, en deze subsidie stelt ons in staat technische experts in te huren.

Bij alle verschillende keuzes waar het gaat om duurzaam bouwen, moeten we afwegingen maken tussen wat er technisch mogelijk is en wat er financieel haalbaar is. We begrijpen dat de milieu-impact van dNM de hele levenscyclus van het gebouw omvat – van de constructie en het gebruik tot de uiteindelijke herbestemming van wooneenheden of faciliteiten. De Nieuwe Meent zal daarom circulair, CO2-neutraal, adaptief en duurzaam zijn. 

Er zijn ook andere manieren waarop er bij de Nieuwe Meent wordt gedacht aan duurzaamheid. We gaan ook zoveel mogelijk bouwen met materiaal bestemd voor hergebruik. De meeste voorzieningen zullen gedeeld worden. Het plan is om een ondergrondse warmte- en koudeopslag aan te leggen. Bovendien komt een groot deel van de te verbruiken energie uit hernieuwbare bronnen, die in het gebouw worden geïntegreerd. 

De Nieuwe Meent is naast een team enthousiastelingen met diverse achtergronden een team van drie architecten rijk, van de organisaties Time to Access en Roel van der Zeeuw Architecten. Zij waren vanaf het begin nauw betrokken bij de ontwikkeling van dit project. Ook krijgt de Nieuwe Meent ondersteuning van !WOON, een steunpunt voor huurders en eigenaar-bewoners in Amsterdam. 

Conclusie

Bij de Nieuwe Meent vinden we het belangrijk zoveel mogelijk duurzaamheid na te streven, maar bij sommige nieuwe ideeën hebben we binnen ons bestaande team steun nodig in de vorm van (technische) kennis. Daarom is het fantastisch nieuws dat de Nieuwe Meent de subsidie Ruimte voor duurzaam initiatief is toegekend.

Ontvang nieuws over de Nieuwe Meent, schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Related Posts