Menu Close

De Schrikbarende Gevolgen van uit de Pan Rijzende Vastgoedprijzen

Reinilde Jonkhout

Huren die ellendig stijgen, woningen die met honderden tegelijk worden opgekocht alleen om winst mee te maken, wie heeft er niet over gehoord. Maar wat zijn de bijkomende gevolgen?

Over de oorzaken van de oververhitte vastgoedmarkt in Nederland valt veel te zeggen. Behalve vraag en aanbod speelt ook beleid van de regering mee, de verhuurderheffing bij woningcorporaties wordt vaak genoemd. 

Behalve Steeds Duurdere Woningen, Wat Betekenen Absurde Vastgoedprijzen? 

We hebben allemaal over de woningnood gehoord waarvan in bijna heel Nederland sprake is, voor een diversiteit van inkomens. Maar wat is de doorwerkende impact van de abnormaal gestegen vastgoedprijzen?

Meer Dakloosheid en Dakloze Gezinnen

Het aantal dak- en thuislozen is sinds 2008 meer dan verdubbeld. In 2018 waren dit er 39.000. Eén van de oorzaken hiervan is de almaar stijgende woningnood en huurprijzen. Dat de wachtlijsten in de GGZ de afgelopen tien jaar zijn toegenomen helpt de zaak ook niet de goede kant uit. Vanuit de daklozenopvang is er minder doorstroming naar woningen mogelijk, waardoor er ook daar minder plek is en daklozen dus ook slechter kunnen worden opgevangen. Het aantal daklozen gezinnen stijgt tevens.

Meer Armoede: Huishoudens Besteden Steeds Groter Deel Van Hun Inkomen Aan Huur

Doordat woonlasten exponentieel groeien, blijft er steeds minder inkomen over om te besteden aan andere vaste lasten en subsistentie. Dit kan behalve slecht voor de economie, ook op een andere manier problematisch zijn. Nibud luidde de noodklok over het feit dat een kwart van alle huurders financieel klem zit, 800.000 huishoudens hebben nauwelijks geld over voor de kosten van hun levensonderhoud. 

Minder Kinderen

Zelfs tweeverdieners in hun jaren dertig komen nauwelijks nog aan een degelijke koopwoning. Dit kan leiden tot het uitstellen van kinderen krijgen. Dit klinkt vrij logisch, wie wilt er ook een gezin vanuit twee aparte studiootjes aan de andere kant van de stad gaan stichten? En dan hebben het nog niet over mensen in een minder voorspoedige financiële situatie.

Jongeren Blijven op Kamers Wonen en Kunnen Minder Vaak een Woning Kopen

Young Professionals met een carrière hebben tegenwoordig vaak huisgenoten. Sommige politici wil ons soms laten geloven dat sociale huisvesting alleen voor mensen met een laag inkomen toegankelijk zou moeten zijn. Echter, middeninkomens kunnen vanwege de absurde prijzen tegenwoordig ook niet in de vrije sector terecht. Wonen zou een recht moeten zijn voor iedereen, en niemand heeft er iets aan om vingertjes naar elkaar te wijzen en zogenaamde scheefhuurders als een probleem te zien. Het echte probleem is een tekort aan woningen.

Vrienden Verhuizen de Stad uit en Reistijden Naar Werk Worden Langer

Mensen met een laag inkomen moeten er soms noodgedwongen voor kiezen om buiten Amsterdam te gaan wonen. Hun reiskosten worden niet altijd vergoed en ze moeten voor dag en dauw op om met de trein op tijd op hun werk in de stad te zijn. Zo slinkt de diversiteit aan mensen die in de stad woont die de stad zo aantrekkelijk maakt. En we moeten onze vrienden missen!

Oplopend Tekort Leraren en Verplegers in Amsterdam

Amsterdam heeft al langer te maken met een tekort aan leraren en verplegers, maar stijgende prijzen en krapte op de huizenmarkt verergeren de situatie. Dat is ook begrijpelijk, waarom in Amsterdam gaan werken als er geen woning te vinden is? Het is zelfs zover gekomen dat er een school is dichtgegaan. En dan was er al sprake van overwerkte docenten, overvolle klassen en te weinig aandacht voor kinderen met een achterstand.

Verarming Winkelaanbod

Met Corona zien we nu dat de binnenstad in Amsterdam is uitgestorven. In de wijken die het centrum omringen zijn nu de leuke winkels te vinden, maar de vraag is ook daar hoelang nog. Talloze unieke winkels hebben in het centrum van Amsterdam hun deuren moeten sluiten omdat huren soms tot wel verviervoudigd werden, het werd ondernemers onmogelijk gemaakt. Ketens en wafelzaken kwamen hiervoor in de plaats, wat leidde tot verarming van het winkelaanbod en de algehele beleving van de binnenstad. 

Conclusie

Idiote toestanden op de vastgoedmarkt zorgen naast te dure woningen voor nog veel meer problemen. Daarom zetten wij ons bij De Nieuwe Meent in voor een zelfstandige wooncoöperatie die ook toekomstige wooninitiatieven kan inspireren. Draag ook een steentje bij en steun De Nieuwe Meent, en draag zo bij aan een stukje van de oplossing. 

Leave a Reply